Länkar


http://www.fass.se
Med Fass.se har du tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation. Här finns läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter.

 


www.foreningenbalans.nu
I Föreningen Balans gemenskap finns personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av "utbrändhet" (utmattnings- depression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

 

1177.se – landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

 


www.nationellahjalplinjen.se
Nationella Hjälplinjen är en jourtelefon för personer i psykiskt påfrestande situationer och/eller kris. Man kan ringa för sin egen del eller som närstående. Hjälplinjen är resultatet av ett samarbete mellan patient/anhörig-organisationerna Riksföreningen Ananke, Föreningen Balans, Riksföreningen Autism, RSMH, SPES , ÅSS och RUS som startat verksamheten med stöd från Allmänna arvsfonden.

 


www.lakemedelsforsakringen.se
Läkemedelsindustrin har bildat en förening, Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), som står bakom försäkringen. Företagen ansluter sig till frivilligt till föreningen. LFF anlitar ett oberoende försäkringsbolag, för närvarande Zürich, för att hantera skadeanmälningarna.

 

Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.

  


www.rsmh.se
Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH är en ideell organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Även anhöriga, vårdpersonal och andra intresserade är medlemmar i föreningen.

 


www.sfph.se
Svenska föreningen för psykisk hälsa, SFPH är en ideell, politiskt obunden förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...