Allmänt om depression

Depression utgör idag ett stort folkhälsoproblem som berör många människor. Men trots att depression är så vanligt förekommande så behandlas inte alla. Bara en tredjedel av alla som drabbas av depression söker läkarhjälp, vilket är ett stort problem då de flesta som lider av sjukdomen blir bra med någon form av behandling. Ibland kan depression också vara svårt att känna igen och ta sig andra uttryck som oro, sömnbesvär och ångest, vilket gör att rätt behandling inte ges. Det händer också att både diagnos och behandling blir rätt, men att patienten av olika anledningar inte påbörjar behandlingen.

Många drabbas och återinsjuknar

I dag går det att behandla depressiv sjukdom med stor framgång. Cirka 4 - 5 % av befolkningen i vuxen ålder har i dag en depressiv sjukdom som behöver behandlas. Man brukar också ange att ungefär var fjärde man och knappt varannan kvinna drabbas någon gång under livet. Nyare studier visar dessutom att allt yngre personer riskerar att drabbas av depression. Risken att återinsjukna efter en första depressionsperiod är 50 %. Har man tidigare haft två eller tre sjukdomsperioder så är risken för ett återinsjuknande 90 %.

Målet med behandling är att man skall bli fri från depressiva symtom och återfå sin tidigare livskraft. Lindring kan uppnås med antidepressiva läkemedel, men det är inte säkert att endast behandling med läkemedel kan förebygga återfall och förhindra ett kroniskt förlopp av depressionen. I många fall behövs också kvalificerad samtalsbehandling för att den deprimerade skall kunna återta kontrollen över sitt liv.

Depression kan behandlas med följande metoder:

  • Antidepressiva läkemedel
  • Psykoterapi
  • Antidepressiva läkemedel kombinerat med psykoterapi
  • Elbehandling (ETC)
  • Ljusterapi

 

Till vänster kan du klicka dig fram till mer information om depression

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...