Det händer inte mig

Depression är tillståndet som drabbar alla andra - inte mig. Det är sjukdomen som man inte riktigt pratar om och som man kanske också skäms över. Psykiska sjukdomstillstånd har tyvärr i alla tider haft en negativ stämpel. Viktigt att veta är att depression är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och det går att bli frisk. Cirka 4 - 5 % av befolkningen i vuxen ålder har i dag en depression som behöver behandlas. Det finns olika typer av depression som du kan drabbas av. Egentlig depression, melankoli, dystymi och manodepressiv sjukdom är de vanligaste depressionsdiagnoserna.

Depression - ett medicinskt tillstånd

Att vara deprimerad är inte att känna sig ledsen och allmänt nedstämd. Depression är ett medicinskt tillstånd som dag efter dag påverkar dina tankar, dina känslor, ditt beteende och din psykiska hälsa. En depression kan kännetecknas av nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet, allmänt ointresse, hämning av olika aktiviteter, självmordstankar och i svåra fall självmord. Allvarligast är den djupa depressionen eller melankolin.

Med depression menas sänkt stämningsläge. Stämningsläget kan variera hos olika människor beroende på tidigare upplevelser, svårigheter och motgångar. Normal nedstämdhet brukar vi kunna hantera, bearbeta och klara av. Ärftliga faktorer och tidigare erfarenheter påverkar reaktionssätt och sårbarhet. Det finns däremot ett antal depressionstillstånd som är svårare och kräver både medicinsk och psykologisk behandling.

Fyra olika diagnoser på depression

Förstämningssyndrom kallas ibland också för affektiva sjukdomar och är den sammanfattande benämningen för de tillstånd som är kopplade till förändringar i stämningsläget. Hit räknas till exempel egentlig depression, dystymi och manodepressiv sjukdom. Läkare indelar depressionen efter hur den yttrar sig och svårighetsgrad. Nedan följer de vanligaste depressionsdiagnoserna.

 

 • Egentlig depression

  Egentlig depression beskriver bäst det man menar när man talar om depression. För att ställa diagnosen krävs att symtomen nedstämdhet och/eller minskat intresse för omgivningen skall finnas under större delen av dagen, så gott som dagligen, under minst två veckor. Sjukdomen kan vara av lätt, måttlig eller av svår karaktär. Vid svårare depressioner används begreppet melankoli.
  Hos en del personer varar depressionen under mycket lång tid och hos andra kan tillfrisknandet gå snabbt. En obehandlad depression pågår i snitt i flera månader. Sjukdomen går i skov och många återinsjuknar. Knappt hälften av alla som insjuknat drabbas endast en enda gång i livet.

 • Melankoli

  När den egentliga depressionen har inslag av melankoli är människan helt likgiltig inför omgivningen. Ansiktsmimiken är livlös och rörelserna går långsamt. Under sjukdomsperioden ser melankolikern ofta 10-15 år äldre ut än normalt. Melankoli är ett allvarligt tillstånd som alltid kräver läkarhjälp.

 • Dystymi

  Dystymi betyder sjukligt svårmod och är en depressionsform som ofta kopplas samman med den drabbades personlighetsdrag. Sjukdomen kan beskrivas som en mer kronisk depression. För att diagnosen skall ställas krävs att individen har uppvisat en kronisk nedstämdhet under minst två år. För barn och ungdomar räcker det att symtomen varat i ett år.

 • Manodepressiv (bipolär) sjukdom

  Eftersom sinnesstämningen hos dessa patienter kan pendla mellan djup depression och sjuklig upprymdhet, mani, kallas denna sjukdom inom den medicinska litteraturen för bipolärt syndrom.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...