Patientens rättigheter

På landstingens och regionernas hemsida 1177 kan du läsa om dina rättigheter som patient:

 • Bemötande - Rätt till respekt
 • Delaktighet - Rätt att påverka sin vård
 • Information - Rätt att få information
 • Rätt att välja - Välja och byta läkare

På Regeringens hemsida kan man läsa att det finns flera olika instanser som har till uppgift att tillvarata patientens intresse av att få en god och säker vård.

Hälso- och sjukvården har skyldighet att stärka patientens ställning bland annat i form av:

 • individuellt anpassad information
 • möjlighet att välja behandlingsalternativ
 • rätten till förnyad medicinsk bedömning (second opinion) vid livshotande eller annan särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...

Senaste från DOKTORN.com

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Utvecklingen av antibiotika som står emot de allra motståndskraftigaste bakterierna går för långsamt. Därför vill regeringen ge läkemedelsindustrin pengar för att främja forskningen...

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Sverige må vara ett av världens mest jämställda länder, men när det kommer till att ta ansvar i hemmet är det kvinnorna som står för större delen av allt hushållsarbete...