Vad händer när jag går till läkare?

Många känner oro inför det första läkarbesöket. Kommer läkaren att förstå mig? Vad kommer han/hon att fråga? Kan jag förmedla det jag känner?

För att ställa diagnosen depression använder sig läkaren av olika metoder. Samtal är ett hjälpmedel, olika skattningsskalor ett annat. Läkaren måste förvissa sig om att symtomen inte beror på någon annan sjukdom.

I samtal med patienten kan läkaren ofta avgöra om man lider av depression. Många gånger vill läkaren också prata med anhöriga och vänner för att få reda på omfattningen av depressionen.

Läkaren kan också använda olika skattningsskalor för att bestämma depressionens svårighetsgrad. Med hjälp av skalorna kan man kan man också följa upp resultatet av behandlingen. Skalorna är vetenskapligt framställda och väl beprövade.

För att framgångsrikt kunna bota en depression behöver läkaren svar på följande:

  • Vilka symtom på depression finns?
  • Det allmänna hälsotillståndet
  • Sjukdomshistoria i familjen - både kroppsligt och mentalt
  • Fysisk undersökning
  • Provtagning, laboratorietest

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...