Vart skall jag vända mig?

Tyvärr brukar både deprimerade och deras anhöriga dra sig för att söka läkare. Man vet kanske inte att depression är en sjukdom och att det finns behandling som hjälper. Det kan ta lång tid innan man bestämmer sig för att söka hjälp. När man väl bestämt sig vet man inte vart eller till vem man skall vända sig.

Är den deprimerade mycket sjuk orkar han/hon inte ta reda på det. Resultatet blir att den nödvändiga behandlingen uteblir. I Sverige kan man vända sig till vårdcentralen, den öppna psykiatriska vården, akutmottagning och privatvård.

Vårdcentral

Om du går till vårdcentralen kan distriktsläkaren ställa diagnos, farmakologiskt behandla och följa upp en okomplicerad depressionssjukdom. En del vårdcentraler har tillgång till kurator som kan ge stödjande samtal under en avgränsad tid. Några få vårdcentraler kan dessutom erbjuda kortare samtalsbehandling hos psykolog.
Distriktssköterskan och den sociala hemtjänsten har ofta en viktig roll - särskilt vid depressionstillstånd hos äldre patienter som också har andra funktionshinder.

Öppen psykiatri

I den öppna psykiatriska vården finns tillgång till läkare/psykiater sjuksköterska, socionom, psykolog samt andra vårdyrken. Man kan erbjuda psykiatrisk specialistsjukvård, specialistkonsultation och ett bredare utbud av behandling.

Akutmottagning

Ibland kan tillståndet förändras snabbt. Vid akuta tankar kring självmord finns det behov av snabb hjälp. Den psykiatriska akutmottagningen är då den sjukvårdsinrättning som finns tillgänglig.

Om läkaren på akutmottagningen finner att du har en allvarlig depression som kräver sjukhusvård blir du inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning. Den psykiatriska vårdavdelningen kan ge behandling som kräver att patienten är inneliggande på sjukhus, till exempel ECT (elektrokonvulsiv terapi). Den psykiatriska vårdavdelningen kan också erbjuda ett skydd för och ett omhändertagande av den svårt deprimerade.

Privatvård

I de flesta större städer finns en relativt stor tillgång på privatpraktiserande psykiater, psykologer och psykoterapeuter.

  • Psykiatern är oftast ansluten till Försäkringskassan. Arvodet är i nivå med vad man skulle ha betalt för motsvarande konsultation inom den öppna psykiatriska vården. En del privatpraktiserande psykiater har en psykoterapeutlegitimation - ett kvitto på den psykoterapeutiska kunskapen.
  • Psykologer och psykoterapeuter är med några få undantag inte ansluta till socialförsäkringssystemet. Det gör att man i normalfallet själv får betala för hela behandlingen. Vanligtvis ligger arvodet mellan 400 och 600 kronor per behandlingstimme. En del psykoterapeuter har olika former av samverkansavtal med den lokala sjukvårdshuvudmannen. Oftast krävs då någon form av remittering från den lokala psykiatrin.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...