Behandling

 • Information

  Information till föräldrar och barn/tonåring om vad depression innebär är alltid första steget i behandlingen.

 • Stöd inom familjen

  Barnet/tonåringen behöver förståelse och avlastning, i princip en "sjukskrivning" lika som för vuxna.

 • Stöd i skolan

  Prestationskraven måste minskas utan att barnet kränks. Barnet skall slippa prov och examinationer. Det kan finnas mobbing som måste åtgärdas.

 • Samtal och psykoterapi

  Alla är i behov av någon form av terapeutiska samtal, de yngsta eventuellt tillsammans med föräldrarna.

 • Medicinering

  Medicinsk behandlingen bör skötas av barnpsykiatrisk expert och skall kombineras med psykosocialt stöd och samtal.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...