Förlopp och prognos

Tidigt debuterande depressioner har en hög frekvens återinsjuknanden. Unga återinsjuknar i 90 % av fallen, 50 % redan inom tre år. Depressionen sätter spår i form av lägre utbildningsnivå och sämre yrkeskarriär. Dessutom visar det sig att dessa ungdomar inte bildar familj lika ofta som andra och att de får färre barn. Depressioner i unga år medför allvarlig risk både för beteendestörningar, personlighetsstörningar och missbruk.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...