Hur vet jag om mitt barn är sjukt?

För att ställa korrekt diagnos behövs alltid ett samtal på tu man hand med en läkare, oavsett barnets ålder. Barn och tonåringar skyddar annars lätt föräldrarna från de svåraste beskeden, till exempel självmordstankar och självmordsförsök.

När det gäller barn behöver man få barnets känslouttryck och beteende beskrivna av föräldrarna. Även ett äldre barn kan ha beteenden som barnet inte vill kännas vid eller inte är medvetet om. Tonåringar kan kanske själva ge tillräckliga uppgifter, men det är även då en klar fördel att få föräldrarnas beskrivning. I synnerhet gäller det pojkar i yngre tonåren, vilka har svårt att beskriva sig själva och ofta är förnekande. Här behövs många gånger även lärares beskrivning.

Det är viktigt hur det går i skolan. Om barn och föräldrar så vill kan lärare eller skolsköterska kontaktas. Annars har föräldrarna ofta fått rapporter från skolan och kan förmedla dessa.

Gärna självskattningsformulär
Tonåringar fyller gärna i självskattningsformulär. Det brukar bidra till att de känner sig sedda och rätt förstådda. Det finns också formulär för barn. Små barn kan på ansikten med olika uttryck peka ut hur de känner sig.

Svenska versioner av självskattningformulär som vanligen används är:

För barn: CDI (Child depression inventory)
För tonåringar: BDI (Beck´s depression inventory)
Birleson´s frågeformulär om depressiva symtom

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...