Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)

Frågor som relaterar till ångest är markerade med Å och depression med D. Poängen för varje svar finns i högerkolumnen.

Å Jag känner mig spänd och nervös:  
  Mestadels 3
  Ofta 2
  Av och till 1
  Inte alls 0
D Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat:  
  Definitivt lika mycket 0
  Inte lika mycket 1
  Endast delvis 2
  Nästa inte alls 3
Å Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända:  
  Mycket klart och obehagligt 3
  Inte så starkt nu 2
  Betydligt svagare nu 1
  Inte alls 0
D Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting:  
  Lika ofta som tidigare 0
  Inte lika ofta nu 1
  Betydligt mer sällan nu 2
  Aldrig 3
Å Jag bekymrar mig över saker:  
  Mestadels 3
  Ganska ofta 2
  Av och till 1
  Någon enstaka gång 0
D Jag känner mig på gott humör:  
  Aldrig 3
  Sällan 2
  Ibland 1
  Mestadels 0
Å Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad:  
  Absolut 0
  Vanligtvis 1
  Sällan 2
  Aldrig 3
D Allting känns trögt:  
  Nästan alltid 3
  Ofta 2
  Ibland 1
  Aldrig 0
Å Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen:  
  Aldrig 0
  Ibland 1
  Ganska ofta 2
  Väldigt ofta 3
D Jag har tappat intresset för hur jag ser ut:  
  Fullständigt 3
  Till stor del 2
  Delvis 1
  Inte alls 0
Å Jag känner mig rastlös:  
  Väldigt ofta 3
  Ganska ofta 2
  Sällan 1
  Inte alls 0
D Jag ser med glädje fram emot saker och ting:  
  Lika mycket som tidigare 0
  Mindre än tidigare 1
  Mycket mindre än tidigare 2
  Knappast alls 3
Å Jag får plötsliga panikkänslor:  
  Väldigt ofta 3
  Ganska ofta 2
  Sällan 1
  Aldrig 0
D Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram:  
  Ofta 0
  Ibland 1
  Sällan 2
  Mycket sällan 3
Totalt Å  
Totalt D  

Summera alla Å = Ångest
Summera alla D = Depression

Ångest

0-7 Ingen besvärande ångest
8-10 Mild till måttlig ångest
>10 Förekomst av eventuell ångeststörning

Depression

 

0-7 Ej deprimerad
8-10 Nedstämdhet
>10 Risk för depressionstillstånd som kan kräva läkarbehandling

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...