Barn och tonåringar

Depressionssjukdom hos barn och tonåringar

Förekomst och herediditet

Egentlig depression hos barn förekommer bara hos någon procent och förekomsten är lika vanlig bland pojkar som flickor. I och med puberteten stiger förekomsten av depression upp till 3-5 % av ungdomarna. Det är 2-3 gånger vanligare med depression hos flickor jämfört med hos pojkar.

När affektiv sjukdom debuterar i unga år är den ärftliga belastningen högre än när debuten sker i vuxenålder. Hos hälften av barnen, och hos var tredje av tonåringarna med depression, finns affektiv sjukdom hos föräldrar eller syskon.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...