Bipolär sjukdom

Bipolaritet

Det bipolära tillståndet kan se olika ut med tydliga manier och djupa efterföljande depressioner. Mani och depression kan också komma fristående från varandra med långa symtomfria intervaller. Det maniska skovet kan också vara lindrigare, som vid hypomani. Även depressionen kan vara lindrigare.

Ofta upptäcks inte bipolaritet förrän senare i livet. Minst 40 % av patienterna har ingen behandling, då sekundära symtom som missbruk eller psykosociala problem fört dem till vården. Ofta finns en ärftlighet för bipolär sjukdom.

Epidemiologi

Livstidsprevalensen för bipolär sjukdom i befolkningen är cirka 1 %. Könsfördelningen är lika mellan kvinnor och män, till skillnad från unipolär depressionssjukdom där kvinnor dominerar. Debuten sker i regel före 30 års ålder. Minst 20 % med en förstagångsdepression kommer att utveckla bipolaritet.

  • Vid bipolär sjukdom finns en tydligare hereditär belastning än vid unipolär depression.
  • Missbruk är vanligare vid bipolär sjukdom än vid unipolär.
  • Skilsmässor och sämre sociala levnadsförhållanden är vanligare vid bipolär sjukdom, främst om den inte diagnostiseras och behandlas.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...

Senaste från DOKTORN.com

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Utvecklingen av antibiotika som står emot de allra motståndskraftigaste bakterierna går för långsamt. Därför vill regeringen ge läkemedelsindustrin pengar för att främja forskningen...

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Sverige må vara ett av världens mest jämställda länder, men när det kommer till att ta ansvar i hemmet är det kvinnorna som står för större delen av allt hushållsarbete...