Behandling

Antidepressiv medicinering har oftast inte lika god effekt vid bipolär depression som vid unipolär. Om antidepressiv medicinering används i ett depressivt skov bör det kombineras med stämningsstabiliserande farmaka. I annat fall finns risken att depressionen kan förändras till en mani. För TCA, irreversibla MAO-hämmare och ECT, anses denna risk vara cirka 10-15 %. För SSRI är risken lägre, sannolikt cirka 1-2 %.

Stämningsstabiliserande medicinering har både akut symtomlindrade effekt och profylaktiska egenskaper.

 • Lithium (Lithionit) är den äldsta stämningsstabiliserade farmakan. Oftast används preparatet som ett förstahandsmedel. Minst 40 % av behandlade patienter har otillfredsställande profylaktisk effekt av lithium i monoterapi.
 • Valproat (Ergenyl), karbamazepin, (Hermolepsin, Tegretol) och lamotrigine (Lamictal) är andra stämningsstabiliserare som anses ha symtomlindrande effekt vid bipolär sjukdom. Flertalet av preparaten har sannolikt också profylaktisk effekt. Ofta behöver de kombineras, till exempel lithium-valproat, lithium-karbamazepin. Om stämningsstabiliserande medicinering avbryts är återfallsrisken 50 % inom 5 månader och 80-90 % inom 18 månader.

Underhållsbehandling - profylaktiskt farmakologisk behandling

 • Vid första insjuknandet skall underhållsbehandling pågå i minst 8 månader och i full behandlingsdos för aktuellt farmaka.
 • Efter det andra depressionsinsjuknandet bör som regel den farmakologiska behandlingen pågå längre beroende på depressionens svårighetsgrad, det vill säga 2-5 år.
 • Vid predisponerande faktorer som hereditär belastning och psykosocial stress kan längre behandling krävas.
 • Vid tredje insjuknandet är fem års behandling att rekommendera med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad och predisponerande faktorer. Ibland rekommenderas livslång behandling. Konsultation med psykiatrisk specialist bör ske i dessa fall.

Övriga behandlingsmetoder som psykoterapeutiska insatser, psykosocial sanering och familjestöd är av stor vikt i all profylaktisk behandling, inte minst vid återkommande sjukdomstillstånd.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...