Depression hos äldre

Många människor finner glädje i att åldras, livet förändras och man hittar en ny roll i samhället. För andra blir åldrandet ensamt. Sjukdomar kanske gör att kroppen och hjärnan inte fungerar som tidigare.

Då kan själen komma i kläm. Depression är den vanligaste sjukdomen bland människor i hög ålder.

Äldre blir deprimerade av främst två orsaker:

  • Hjärnans funktioner kan vara störda på grund av åldrande.
  • Den psykosociala situationen kan vara svår.

Åldersdepression har vissa skillnader i uttryck och bakomliggande faktorer jämfört med depression hos yngre människor. Bristande kunskap om depression leder ofta till att sjukdomen inte upptäcks.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...