Epidemiologi

Depressioner hos äldre är vanliga och ofta odiagnostiserade. Symtomen misstolkas som normala ålderstecken av både patient, anhöriga och personal inom primärvården.

  • Frekvensen av depression bland äldre över 65 år är hög. Populationsundersökningar visar en frekvens av depressiva symtom hos 12 - 15 % i en befolkning över 65 år.1
  • Vid kroppslig eller psykisk sjukdom ökar frekvensen av depressiva symtom.
  • Vid sjukdomar i centrala nervsystemet till exempel demens, stroke,6 Parkinsons sjukdom, men även vid kroppsliga sjukdomar som cancer och hjärtsjukdom, ses en frekvens för depression på 30 - 40 %.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...