Faktorer associerade med åldersdepression

Åldersdepression orsakas av andra faktorer än depression i yngre år. Depressionssjukdom som debuterar i hög ålder har visat sig vara associerade med förändringar i vitsubstansen i hjärnan, minskade halter av serotonin eller noradrenalin, sorgreaktioner, understimulering, nedsatt en-kols metabolism samt läkemedel.

Vaskulär depression

Förändringar i hjärnans vitsubstans tyder på vaskulära skador, vilket i sin tur tyder på att depression i hög ålder är associerad med neurodegenerativa förändringar. Associeringen till vaskulära skador har gjort att ett nytt diagnostiskt begrepp, vaskulär depression, har föreslagits. I de två olika förslag till avgränsning som förts fram finns, förutom depressiva symtom, också störningar av frontala funktioner med initiativlöshet och störningar av exekutiva funktioner med nedsatt planeringsförmåga.

Minskade halter av serotonin eller noradrenalin

Minskade halter av serotonin eller noradrenalin har vid Alzheimers sjukdom visat sig vara associerade med depressiva symtom. Vid såväl normalt åldrande som vid demenssjukdomar får man en reduktion, bland annat av dessa transmittorsubstanser, vilket kan öka risken för depressiva symtom.

Sorgreaktioner

Yttre orsaker kan öka risken för depression vid åldrande. Sorgreaktioner är associerad med ökad risk för depressiva symtom.
Vid sorgreaktioner utvecklas depression hos 15 % av de äldre.

Anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens utvecklar depressiva symtom med upp till 50 %.

Understimulering

Understimulering vid sjukhemsboende ökar depressiva symtom.

Nedsatt en-kols metabolism

Äldre har oftare än yngre nedsatt så kallad en-kols metabolism. Denna kan producera en-kols grupper (-CH3). Bildningen av neurotransmittorer, enzymer och cellväggar är alla processer där denna metabolism är viktig. Brist på vitamin B12 och/eller folat stör detta och kan ge upphov till depressiva symtom. Kontroller av dessa ämnen eller det mer specifika homocysteinet är viktigt i utredningen.

Läkemedel

Vissa läkemedel kan ibland leda till depressiva symtom. Läkemedelsutlöst depression misstänks när behandlingssvaret på antidepressiva läkemedel är dåligt eller om man vid en utsättning av det misstänkta läkemedlet får påtagligt förbättrat svar. Betablockerare är den läkemedelsgrupp som oftast misstänks leda till depression, men endast en mindre del av de som behandlas med betablockerare får depression.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...