GDS Geriatric Depression Scale

GDS - Geriatric Depression Scale är ett enkelt diagnostiskt hjälpmedel för depressions-diagnostik hos äldre. Skalan är väl validerad och finns i en svensk version med 20 ja och nej frågor. Testet går snabbt att genomföra och har tillfredställande sensitivitet och specificitet. För närmare beskrivning, se artikel i Läkartidningen av:

Gottfries et al Kvalitetssäkringsinstrument på vårdcentral identifierar depression bland äldre.5

Länk till GDS-skalan>>>

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...