Farmakokinetik

Farmakodynamik och kinetik

I ditt väntrum sitter gamla, unga, långa, korta, smala och kraftiga individer. Kombinationer av olika egenskaper är stort. Dessutom har de olika genetiska uppsättningar av enzymer som hanterar läkemedel i kroppen, de kan vara sjuka och friska i sina inre organ.

Med andra ord är rekommendationerna som återfinns i FASS just rekommen-dationer. I detta avsnitt får du en översikt av farmakologin och ett antal länkar för fördjupning. Tanken är att du säkrare skall kunna dosera läkemedel mer individuellt.

Farmakodynamiken är vetenskapen som beskriver ett läkemedels effekter på cell eller vävnadsnivå (in vitro) eller på hela kroppen (in vivo). De allra flesta psykofarmaka verkar via att i slutänden påverka receptorer i vårt nervsystem. Det kan röra sig om att stimulera dessa via så kallade agonistisk effekt, till exempel bensodiazepiner. Eller blockera dessa via en antagonistisk effekt, till exempel antipsykotiska läkemedel som ofta är dopamin-receptorblockerande. Ibland kan påverkan vara sekundär till en annan verkningsmekanism, till exempel SSRI som påverkar serotoninreceptorer genom att bromsa återupptaget av serotonin från nervsynapsen och på det sättet stimulera serotoninreceptorer.

Farmakokinetiken är på sätt och vis dynamikens spegel. Här studeras på vilka olika sätt kroppen kan påverka läkemedlet. Läkemedlets upptag, spridning, nedbrytning och utsöndring har en stor betydelse. Här finns stora skillnader att ta hänsyn till. Hos en äldre tunn människa med lite kroppsfett och långsam nedbrytning, jämfört med en ung kraftigt överviktig person, kan läkemedlets koncentration variera mer än tiofalt.

Farmakodynamik = vad läkemedlet gör med kroppen
Farmakokinetik = vad kroppen gör med läkemedlet
grekiska farmakon = läkemedel
grekiska dynamikon = kraftig, stark
farmako-dynamik = läran om kroppars rörelser med hänsyn till styrkan eller
"läran om läkemedlens verkningar på sjuka och friska organismer"
grekiska kinetikos = rörlig, kinein = röra
farmako-kinetik = läran om kroppars rörelse med hänsyn till de på dem verkande krafterna,
eller "läran om läkemedlets öde i sjuka och friska organismer"

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...