Patofysiologi

Hjärnan är kroppens i särklass mest komplicerade organ, och är - genom att den ligger skyddad av skallbenet - osedvanligt svåråtkomlig för studium. Våra kunskaper om de neurokemiska störningar som ligger till grund för depression - respektive andra psykiatriska sjukdomar - är därför fortfarande mycket begränsade.

En av många omfattad teori hävdar dock att depressionssjukdomen är relaterad till avvikelser hos vissa signalämnen - serotonin och/eller noradrenalin. I allt väsentligt baseras denna hypotes på farmakologiska argument, men den har också vunnit visst stöd i studier vari man på olika sätt försökt spegla hjärnans serotonerga och/eller noradrenerga aktivitet hos deprimerade patienter och kontroller. Läs mer under "Serotonin och noradrenalin".

I högre grad än andra psykiatriska sjukdomar är depression ofta förenat med vissa mätbara biologiska avvikelser, framför allt med relation till endokrina organ.
Läs mer under "Biologiska markörer".

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...