Sexuell dysfunktion

Depression och sexuell dysfunktion

Sexuella funktionsstörningar i befolkningen är inte ovanliga. Inte sällan drabbas kvinnor av minskad sexuell lust och av svårigheter att få orgasm. Män drabbas av minskad sexuell lust, för tidig ejakulation hos yngre män och erektionsstörningar hos äldre. Problematiken upplevs ofta mer besvärande om man lever i en parrelation och tidigare varit sexuellt aktiv. Situationen kan också förvärras av att sexualiteten ibland uppfattas som tabubelagd och att man inte vågar tala med sin partner eller doktor om det.

En av de vanligaste biverkningarna vid farmakologisk behandling av depression och ångest är sexuell dysfunktion. Sexuell dysfunktion är ett stort och många gånger svårt och tabubelagt ämne - inte bara för patienten utan också för den behandlande läkaren

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...