Självmord

Suicidproblematik

Självmord är en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Ofta har den längre eller kortare tid föregåtts av självmordsförsök eller självmordstankar.

Självmordsförsök är en avsiktlig självdestruktiv handling som inte leder till döden. Självmordstankar kan finnas med eller utan egentlig självmordsavsikt. Självmordstankar har ofta under en längre tid föregått självmordsförsök eller fullbordat självmord och skall alltid tas på allvar.

Historik/epidemiologi

Självmordsfrekvensen i Sverige ökade under senare delen 1800-talet. Första världskriget medförde en nedgång i antalet självmord. Därefter har ökningen skett successivt under 1900-talet fram till slutet av 1970-talet.

1980 tog 2243 människor sina liv med könskvoten män/kvinnor 2.42.
Under 1990-talet har antalet självmord minskat, framförallt från mitten av årtiondet.

Det finns belägg för att den ökade användningen av antidepressiva mediciner är en viktig anledning. 1997 tog 1526 människor sina liv, med en könskvot män/kvinnor på 3.7.

Minskningen har varit tydligast i åldersgrupperna över 40 år, medan barn och ungdomar till och med 24 år endast minskat med några procent.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...