Differentialdiagnostik

av Doktor Lars Häggström

 

Krisreaktion/förlust

Under några månader kan symtombilden likna depression, till exempel vid en svår livshändelse med förlust av anhörig genom dödsfall eller skilsmässa, vid förlust av arbete eller annan social trygghet eller vid besked om egen svår kroppslig sjukdom. Symtomen förbättras oftast successivt och depressionsliknande symtom uppträder alltmer i intervall med längre friare perioder.

Posttraumatisk reaktion

Vid allvarligt trauma, som hotar individens liv eller ger upplevelser utöver normal livskris eller förlust, kan långvariga depressionsliknande symtom utvecklas. Symtomen kan uppstå efter ett längre symtomfritt intervall, ibland flera år efter traumat.

Dystymi

Dystymi är depressionssymtom som har funnits i princip oförändrade i minst två års tid. Intensiteten i symtomen är oftast inte så djupa som vid egentlig depression.

Personlighetsstörning

Depressiva symtom kan förekomma vid olika personlighetsstörningar. Ofta krävs sedvanlig depressionsbehandling, även om personlighetsstörningen i sig kan predisponera för terapirefraktäritet. Själva personlighetsstörningen skall kunna härledas till tidig adolescens samt vara manifest i de flesta sociala sammanhang.

Bipolär sjukdom

Vid bipolaritet skall hypomana eller maniska skov gå att spåra i sjukdomsbilden. Hypomani kan vara lätt att missa och är inte alltid upptäckt eller behandlad. Vid misstanke om bipolaritet skall patienten remitteras för specialistpsykiatrisk bedömning.

Ångestsjukdom

Vid panikångest är det mycket vanligt med sekundär depression. Det är inte säkert att patienten sökt för det ursprungliga ångesttillståndet. Social fobi av olika grad brukar då vara ett annat sekundärsymtom.
Även vid generaliserad ångestsjukdom är sekundär depression vanligt.

Schizofreni

Hos unga människor kan depressionssymtom, tillsammans med social tillbakadragenhet, vara ett första tecken på begynnande psykossjukdom.

Demenssjukdom

Depression kan vara första symtom vid demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom eller frontallobsdemens.

Ätstörningar

Depressionssymtom är inte ovanligt som del i ett begynnande anorexi- eller bulimitillstånd eller efter återvunnen normalvikt.

Somatiska sjukdomar

Depressionssymtom kan vara ett delsymtom vid till exempel:

 • Sköldkörtelsjukdom
 • Malignitet (särskilt vid gastrointestinala tumörer, till exempel pancreascancer)
 • Autoimmuna sjukdomar som SLE
 • Postinfektiösa tillstånd
 • Multipel skleros
 • Frontala hjärntumörer

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...