Kognitiva symtom

av Doktor Lars Häggström

 

Nedsatt koncentrationsförmåga

Depression är även en kognitiv sjukdom som drabbar flera intellektuella funktioner. Hos vissa personer är koncentrationsstörning ett första symtom på depression. Bristande förmåga att läsa, ta till sig, minnas och förstå kan vara påtagligt och skrämma den sjuke. Likaså kan förmågan att få sammanhang i ett TV program eller en film vara påverkad.

Kognitiv svikt, bristande omdöme

Då de intellektuella funktionerna drabbas kan omdömet svikta. Den depressivt sjuke kan ta felaktiga och irrationella beslut, inleda för omgivningen oförklarliga relationer eller utan förvarning säga upp sitt arbete. Depression skall alltid misstänkas vid denna typ av plötsliga och oväntade händelser.

Minnesstörning

Depression påverkar flera kognitiva funktioner, framförallt uppmärksamhets- och minnesförmågan. När det gäller minnet är det främst inlärningsförmågan och korttidsminnet - arbetsminnet - som påverkas. Sekundärt berörs därmed också långtidsminnet. Detta kan vara tydligt hos både yngre och äldre. Hos äldre kan det ibland misstolkas som begynnande demenssjukdom. Detta kallas "pseudodemens" och botas med antidepressiv medicinering.

Depressivt färgat tänkande

Den depressionssjukes tankeliv är ofta präglat av negativism, både när det gäller den egna personlighetens möjligheter och samhällets utveckling. Framtiden är mörk och utan hopp. Tänkandet upptas av kommande möjliga katastrofer på det personliga, nationella eller internationella planet.

Självanklagelse, synd - skuld

Det negativa tänkandet utmynnar lätt i självanklagelser som till en början kan vara förståeliga och rimliga. Den sjuke tycker sig inte räcka till i familjelivet eller på arbetet utan upplever sig som en belastning.

Tidigare livshändelser eller beslut kan omprövas och skuldbeläggas när det gäller den egna personen. I en förlängning kan anklagelserna gälla samhällets utveckling nationellt eller internationellt. Den sjuke upplever sig ha skuld i händelser som ligger bortom den egna möjligheten att påverka. De depressiva tankarna kan då anta en psykotisk valör.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...