Somatik/psykosomatik

av Doktor Lars Häggström

 

Värk, spänningssymtom i muskulatur

Vid långvarig depression med mycket ångest- och spänningssymtom uppstår inte sällan smärttillstånd i muskulaturen. Ibland är det smärtan som får patienten att söka vård. Om symtomen varat en tid kvarstå ofta smärtproblematiken lång tid efter att depressionssymtomen är botade. Sjukgymnastik och fysikalisk terapi kan vara indicerad i rehabiliteringsskedet.

Nedsatt aptit, viktnedgång

Viktnedgång är ett klassiskt symtom vid depression. Ibland kan den vara dramatisk och inte enbart förklaras av minskad aptit utan även av hormonella förändringar under depressionen. Malignitetsutredningar görs ibland innan depressionstillståndet upptäcks och diagnosticeras. Aptiten är ofta nedsatt och kan i förlängningen leda till total avsmak för mat.

Ökad aptit och kolhydratbehov

Ökad aptit är vanligt vid SAD (Seasonal Affective Disorder) där främst kolhydratsug ger upphov till ökat intag av sötsaker.

Oro för kroppslig sjukdom

Det är förklarligt att individen söker naturliga och förståeliga orsaker till sjukdomskänslan. Rädslan för kroppslig sjukdom gör ofta att patienten söker sjukvård och det är därför av stor vikt att misstänka depression vid medicinskt sett svårförklarliga tillstånd eller vid klara hypokondriska besvär.

Diffusa och bisarra kroppsliga symtom

Vid svårare depressionstillstånd kan de kroppsliga klagomålen få bisarra uttryck, ibland av vanföreställningskaraktär. Detta är vanligare hos äldre män med depression.

Ökad infektionsbenägenhet

Immunförsvaret påverkas negativt vid depressionssjukdom. Följden är ofta ökad infektionsbenägenhet och fler sjukdagar.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...