Somatisk samsjuklighet

av Doktor Lars Häggström

 

Hjärt-kärlsjukdom

Återkommande depression är en påvisad riskfaktor för hjärtinfarkt. Studier har visat att insjuknanderisken är 3-4 gånger så hög hos deprimerade. Tydligast gäller detta samband för män.

Övrig samsjuklighet

Nedsatt immunförsvar, stroke, osteoporos hos kvinnor samt tumörsjukdomar är andra somatiska risktillstånd som diskuteras i samband med återkommande eller långvarig depressionssjukdom. Annat kroppsligt lidande, som spänningssymtom, värk och funktionella mag-tarmbesvär, är vanligt vid depression. Patienten söker ofta primärt för dessa besvär.

Ökad cortisolproduktion är en ofta påvisad hormonell förändring vid depression. Sekundära somatiska symtom kan delvis härledas till denna förändring.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...