Suicidalitet

av Doktor Lars Häggström

 

Livsleda

Depressionen i sig neutraliserar ofta lusten till liv och upplevelser. Livet blir grått och trist och ledan blir en genomgripande känsla. Detta behöver ännu inte innebära någon direkt önskan att avsluta livet.

Dödsönskan

Dödsönskan kan ha flera orsaker. Ångesten kan vara så intensiv att döden mer får betydelsen av frid och befrielse från smärta. Då adekvat ångestlindring ges mildras ofta denna typ av dödsönskan. I andra fall kan dödsönskan vara en början till ett självmordsbeteende. Då finns den ofta kvar, även om ångestlindring uppnås.

Självmordstankar

Då självmordstankar börjat uppträda kommer de ofta periodvis, utan att individen ser det som en realistisk utväg. Självmordstankarna kan vara skrämmande och skuldtyngda inför övrig familj och vänner. Ambivalensen inför tankarna är då påtaglig. I andra fall kan självmordstankarna vara uttryck för en för patienten realistisk utväg, inte minst om det sociala nätverket är svagt och om personen under den senaste tiden varit utsatt för separation eller kränkning.

Förberedelse för självmordshandling

Förberedelse till självmord kan innebära upprättande av testamente eller avskedsbrev. Den sjuke kan plötsligt börja betala skulder, se till att alla räkningar är betalda och ibland skänka bort eller avliva husdjur. Det är viktigt att ägna tid åt noggrann och lyhörd anamnes då man misstänker denna typ av förberedelser.

Självmordshandling

Självmordshandlingar kan vara signaler till omgivningen, som vid tablett- eller alkohol-intoxikation. I andra fall är de mer drastiska och oåterkalleliga som vid hängning. I båda fallen har handlingen alltid föregåtts av någon form av förberedelser under sjukdomsfasen.
Vid en självmordshandling som individen överlever är det viktigt att direkt följa upp, hålla kontakten, diagnostisera eventuell depression, ge adekvat ångestlindring och vid behov inleda depressionsbehandling. Även om självmordshandlingen i sig ger viss ångestlindring, återkommer symtomen inom dagar eller veckor. Ofta krävs en inledande behandling på psykiatrisk klinik.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...