Utmattningsdepression

"Begreppet utbrändhet är en slarvig inlåning av ordet från amerikanskt språkbruk, där det har en annan betydelse. För amerikaner förknippas outburn mer med något som går på för högt varv exempelvis en bilmotor eller tjutande bildäck. Medan det för oss har den olyckliga betydelsen av ett irreversibelt tillstånd av en process som aldrig kan återgå till utgångsläget."

Utmattningsdepression är en alternativ benämning istället för det som i folkmun brukar heta "utbrändhet". Förslaget grundar sig på undersökningar som visar att majoriteten av de "utbrända" uppfyller kriterierna för egentlig depression (DSM-IV)

När begreppet utbrändhet lanserades av Christina Maslach i hennes bok
Utbränd - en bok om omsorgens pris innefattade det:

  • Känslomässig utmattning.
  • Okänslighet för andras behov.
  • Låg prestationsförmåga.
  • Personer som arbetade med människor under pressade förhållanden inom till exempel vården, det sociala, skolan och polisen var hårdast drabbade.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...