John 25 år

Anamnes

John är en 25-årig man som är sambo med en jämnårig kvinna. Tillsammans har de en 2-årig son. John är musiker på frilansbasis. Han spelar gitarr i ett dansband samt i en jazzorkester. Under det senaste året har han haft ekonomiska problem på grund av svårigheten att få spelningar. Han snusar rikligt, två dosor per dag.

De senaste tre månaderna har John haft en oro över att musiken fungerar allt sämre. Han är rädd för att inte klara spelningarna och för första gången i sitt liv har han haft scenskräck. Han plågas av insomningssvårigheter och orolig sömn samt rädsla för hjärtsjukdom och tidig död. Veckan före han söker hjälp drabbades han av svettningar, andnöd mitt under en spelning och kunde med svårigheter genomföra den.

John har vid ett flertal tillfällen sökt för mag- och "hjärt"-besvär. Han har fått Losec i omgångar samt genomgått gastroskopi utan patologiska fynd.

För sex år sedan sökte John akut vid ett tillfälle för vad som tolkades som abstinensbesvär efter att ha "festat till det" med kompisar. Därefter ingen kontakt.

Utvidgad anamnes

John är enda barnet och båda föräldrarna lever. Pappan har varit fabriksarbetare. Under Johns uppväxt missbrukade pappan periodvis alkohol, men utan att söka vård. Modern är frisk.

John bejakar successivt insättande känslor av nedstämdhet, i samband med att arbetet som musiker fungerat sämre. Han förnekar någon svårare ångestattack före den aktuella under spelningen. Han äter sämre på grund av sveda i maggropen. Han känner sig mindervärdig och tycker inte han räcker till för sambon och sonen. John är rädd för att inte klara familjeekonomin. Har har börjat få fantasier om att sambon skall hitta någon annan, och funderar över om han är en tillräckligt god förebild för sonen.

John ger ett oroligt och ängsligt intryck. Han har återkommande funderingar över kroppslig sjukdom, verkar okoncentrerad och osäker. Han verbaliserar rikligt sina känslor och präglas inte direkt av hämning eller latens i sitt agerande. Han är måttligt nedstämd men avledbar.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...