Depressiv episod

Den depressiva episoden ska vara minst två
veckor. Vid depressiv episod skall fyra eller
flera av följande symtom finnas: sänkt
stämningsläge, minskad energi, nedsatt
aktivitetsnivå, minskad förmåga till glädje,
koncentrationsbesvär, trötthet, sömnstörning,
aptitförlust - viktförlust, minskad självkänsla,
skuld- och ringhetsidéer, oro - ångest,
nedsatt libido, psykomotorisk hämning,
agitation.
Indelas i lindrig, medelsvår och svår, med
eller utan psykotiska symtom. Innefattar
enstaka episoder av: depressiv reaktion,
psykogen depression, reaktiv depression.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...

Senaste från DOKTORN.com

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Mer pengar till att utveckla nya antibiotika

Utvecklingen av antibiotika som står emot de allra motståndskraftigaste bakterierna går för långsamt. Därför vill regeringen ge läkemedelsindustrin pengar för att främja forskningen...

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Kvinnor tar störst ansvar i hemmet

Sverige må vara ett av världens mest jämställda länder, men när det kommer till att ta ansvar i hemmet är det kvinnorna som står för större delen av allt hushållsarbete...