Linnéa 60 år

Anamnes

Linnéa är en 60-årig kvinna som är gift och har tre barn. Hon arbetar sedan 30 år som posttjänsteman. Senaste halvåret har varit ansträngande på grund av omorganisation på arbetet samt datorisering. Hon har, mot sin vilja, blivit erbjuden för tidig pensionsavgång.

Hon har svårigheter att hinna med arbetet sedan cirka 4 månader tillbaka. Textläsning tar längre tid, hon arbetar långsammare och har sömnbesvär. Hon hade hypothyreos för cirka fem år sedan och behandlas regelbundet med Levaxin.

Utökad anamnes

Linnéa hade en period på 3-4 månader i 40-årsåldern med svår oro och sömnbesvär. Hon sökte inte medicinsk hjälp utan hade endast kortare sjukskrivningsperioder. Linnea vände sig först till vårdcentralen och fick sömnmedicin. Hon återkom efter någon vecka utan att ha blivit symtomlindrad. Där träffade hon en erfaren distriktsläkare som bejakade vid direkt förfrågan nedstämdheten som hon själv förklarade med att inte längre vara uppskattad på arbetet. Nedstämdheten var utan dygnsvariation med oro och ihållande grubbel över arbetet. Ingen panikångest.

Linnéa är välklädd och har en artig framtoning. Hon är hjälpsökande och lätt att få kontakt med på en formell nivå. Hon är dock svårare att nå emotionellt då hon ältande talar om arbetssituationen. Hon ger ett måttligt nedstämt intryck, det är inte avledbart under samtalet. Hon har ingen hämning och svarar utan latens. Hon är uppenbart orolig och lite forcerad då arbetet kommer på tal.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...