Diskussion och kommentarer

Linneas tillstånd föregås av en period med stress på arbetet och upplevt hot om för tidig pensionering. Räcker det för diagnosen anpassningsstörning?

Kan det finnas andra samverkande förklaringar till Linneas symtom? Vad betyder den period i 40-årsåldern då hon hade problem med sömnstörning och ångest? Linnéa är van att föra sig socialt och har goda coping-strategier. Hur kan det påverka symtombilden då hon första gången söker på vårdcentralen? Om farmakologisk behandling övervägs, hur skall man då värdera hypothyreos- sjukdomen, vad gäller val av behandlingslängd? Har det någon betydelse?

Linnea uppvisar klara symtom på depression, vilket bekräftas vid MADRS skattningen. I anamnesen framkommer en sannolik depression i 40-års åldern som hon aldrig sökte för. En thyreoideasjukdom är prognostiskt ogynnsamt, vilket bör vara med i bedömningen då det gäller behandlingslängd.

Depressionstillståndet föregås av en period av stressande faktorer på arbetet, med osäkerhet inför framtiden. Detta kan betraktas som en viktig stressande livshändelse som bidrar till att Linneas sårbarhet för depression ökar och hon får sitt andra skov i livet.

Depressionssymtomen var från början svåra att upptäcka. Då Linnea väl fick sin diagnos orkade hon inte upprätthålla sina coopingstrategier, utan blev tillfälligt sämre med ökad ångest under några veckor.

Linnea behandlades med antidepressivt läkemedel i full behandlingsdos. Symtomen förbättrades och efter 6 veckor var de i remission. Behandlingstiden blev, med tanke på somatisk riskfaktor och kvarvarande stressande faktorer på arbetet, 12 månader.

Stödterapeutiska insatser gavs av kurator på vårdcentralen vid tio behandlingstillfällen. Linnea kunde efter detta mer konstruktivt hantera sin situation på arbetet och valde själv tidigare pensionering. Någon indikation för demensutredning finns inte, då kognitiv svikt ofta ingår i depressionssjukdomen och förbättras under behandlingen.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...