Stöd i behandlingen

Den här webbplatsen vill erbjuda konkret stöd till dig som behandlare i mötet med patienten.

Depression är en diagnos där vi inte kan luta oss mot laboratoriedata eller andra laboratoriefynd. Här gäller det att fånga, värdera det patienten förmedlar verbalt såväl som ickeverbalt. Stöd i bedömningen kan vara att lära sig använda någon av de skalor som du hittar här. Skattningsskalorna HAD respektive MARDS, är bland de mest använda och utvärderade.

Möte och behandling handlar om att kunna se den enskilde individen, vilket också är viktigt när det gäller information. Här presenteras något som är unikt - en individualiserad patientinformation där du via ett antal knapptryckningar kan få fram en kortfattad patientinformation som är skräddarsydd till den patient du har framför dig, det vill säga patientens symtomprofil och vald medicinering.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...